‘Vraag je telkens af: wat schiet een kind ermee op?’

‘Het kind centraal stellen willen we allemaal wel, maar wat betekent dat nou eigenlijk echt?’ Aan het woord is Alice Leek, al sinds 2011 werkzaam als leidinggevende van Voor- en Vroegschoolse Educatie en Kinderopvang bij Combiwel voor Kinderen. ‘Dit werk doe je voor het kind. Je moet je telkens blijven afvragen ‘wat schiet een kind ermee op?’. Dáár gaat het om. Wij kunnen als professionals van alles belangrijk vinden en in ingewikkelde termen praten, maar alleen door te kijken en luisteren naar het kind, de ouders, de omgeving en de context waarin een kind opgroeit, kun je hem of haar de juiste tools aanreiken. Een hechte samenwerking tussen opvang en school is daarbij enorm belangrijk.’

Opleiding Leidinggevende Integraal Kindcentrum (IKC)

Om het belang van het kind voorop te stellen wordt steeds vaker intensief samengewerkt tussen kinderopvang, primair onderwijs en zorginstanties. Soms leidt dit tot de vorming van een integraal kindcentrum (IKC). Volop kansen, maar soms ook uitdagend en complex. Want hoe geef je de samenwerking vorm? En hoe meet je of de samenwerking iets oplevert? Om zich te verdiepen in deze materie volgt Alice naast haar werk sinds kort de opleiding Leidinggevende Integraal Kindercentrum met maar één doel voor ogen, zo snel mogelijk zelf mee kunnen bouwen aan een IKC.

‘De samenwerking tussen onderwijs en opvang wordt steeds intensiever. Dit is bevorderlijk voor de doorgaande leerlijn en geeft rust bij ouders. Bij een samenwerking merk je dat pedagogisch medewerkers, docenten, schoolbestuur en zorgcoördinatoren in hun eigen discipline expert zijn, maar dat het leggen van verbindingen daarbij nog weleens een uitdaging is. Door het volgen van deze opleiding wil ik mijn kennis en kunde verbreden en me met name richten op verandermanagement.’

Mijn droom

‘Als je vraagt naar mijn droom kom ik uit op inclusie. Ik vind dat ieder kind mee mag doen, er wordt niemand al bij voorbaat uitgesloten bij de poort. Denken in kansen is hierbij belangrijk. Hebben ouders minder te besteden dan kijken we naar de mogelijkheden, wat kan wél. Je wilt kinderen ook graag bieden wat ze thuis niet aangereikt krijgen. Dat ze dingen ontdekken waarvan ze geen weet hadden dat het bestond. Om inclusie en ook kansengelijkheid te bevorderen, is wat mij betreft de vorming van een IKC de juiste weg.’

Duidelijke plannen

Eerder heeft Alice al mogen bouwen aan vergaande samenwerkingen. Daarnaast is Combiwel voor Kinderen inmiddels gestart met het opzetten van een vierde én vijfde IKC. ‘Na deze opleiding wil ik zelf ook graag echt meebouwen aan een IKC. Deze opleiding geeft mij meer handvatten en inzicht om een IKC vorm te geven. Als leidinggevende moet je altijd terug naar de bedoeling. Dit heeft te maken met de gezamenlijke visie. Gezamenlijk een duidelijk plan formuleren is hierbij van belang. Voor het kind streven we bijvoorbeeld naar een doorgaande leerlijn. Hierbij ondersteunt het kindvolgsysteem ons. Door de ontwikkeling van het kind te registreren doormiddel van observaties, kunnen we problemen in de ontwikkeling vroegtijdig onderkennen, maar ook doelgericht en planmatig de ontwikkeling stimuleren. Door gegevens onderling uit te wisselen binnen een IKC kan dit de doorgaande leerlijn bevorderen.’

Toekomstverwachtingen IKC

Op basis van onderzoeken is er ook binnen de politiek steeds meer overeenstemming over het feit dat kinderen en ouders gebaat zijn bij een IKC. Werken vanuit één pedagogische visie op ontwikkeling en educatie en een gelijkwaardige basis in een team biedt veel voordelen.

‘Wel staan we momenteel nog voor complexe vragen door bijvoorbeeld de tegenstelling tussen publieke en private kaders. Door wetgeving te veranderen zou een BSO, net als bij voor- en vroegschoolse educatie(VVE), toegankelijker kunnen worden voor kinderen waarvan de ouders niet beiden werken. Bij de VVE gebeurt dit al, dan is het voor ouders mogelijk een inkomensafhankelijke bijdrage te ontvangen. Dit zou ook een optie kunnen zijn voor de BSO. Door de BSO betaalbaar te maken zou een BSO toegankelijker kunnen worden voor alle kinderen, waardoor de tweedeling wordt verminderd. Een IKC biedt dan nog meer voordelen. Aangezien alle kinderen dan kunnen deelnemen aan de BSO zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om school- en opvangtijden in elkaar te verweven. Maar gelukkig ook zonder dat de wetgeving is aangepast, is samenwerken goed mogelijk en kent een IKC vele voordelen.’

Samen richting IKC

Deel jij de ambitie van Alice en wil je van jouw school of opvang een IKC te maken, maar weet je niet precies hoe je dit aanpakt? Of wil je er gewoon meer over weten? Bij Alice of onze IKC Programmamanager, Anita Bregman, kun je terecht voor al je vragen. 

Samen met jouw school zetten we dan de eerste stappen richting een IKC. Onze ervaring en deskundigheid zetten we daarvoor in. Gezamenlijk gaan we op zoek naar een passende invulling voor de samenwerkingsverbanden met scholen, jeugdzorg en de kinderopvang. Belangrijk om te zeggen: geen IKC is gelijk. Hoe een IKC eruit ziet hangt af van de lokale situatie in de buurt, vragen van ouders en kinderen en de visie van de samenwerkende partijen.

Combiwel voor Kinderen is een maatschappelijke organisatie en mede dankzij onze opbrengsten kunnen we het verschil maken voor de kinderen en de medewerkers. Geen enkele kinderopvangorganisatie gaat zover als Combiwel voor Kinderen.

Deel jij als school of schoolbestuur onze visie en wil je meer weten? Bel ons op 020-575 47 00 of kijk op www.samenrichtingikc.nl.

Alice Leek

Alice Leek is leidinggevende van Voor- en Vroegschoolse Educatie en Kinderopvang en Trainee IKC bij Combiwel voor Kinderen. Met meer dan 20 jaar ervaring lopen ontwikkeling en onderwijs als een rode draad door haar leven. Ze is altijd op zoek naar de beste vorm van samenwerking met schooldirecteuren, docenten, pedagogisch medewerkers, ouders en het kind. Met als doel een plek te creëren waar kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen met gelijke kansen.

Volg Combiwel voor Kinderen

Combiwel voor Kinderen

Postbus 95304
1090 HH Amsterdam

t. 020 577 11 33
e. welkom@combiwelvoorkinderen.nl
w. www.combiwelvoorkinderen.nl

Bezoekadres hoofdkantoor:
Vlaardingenlaan 15
1062 HM Amsterdam-Slotervaart

Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Vul dan je gegevens in, dan houden we je regelmatig op de hoogte van informatie en inspiratie op het gebied van samenwerken voor onze Amsterdammertjes!

Bedankt voor je inschrijving! Leuk dat we je vanaf nu regelmatig op de hoogte kunnen houden van de laatste ontwikkelingen.