Het creëren van een stimulerende omgeving om de schooldag te verrijken

In een wereld die voortdurend in beweging is en steeds complexer wordt, geloven wij in de kracht van educatie om kinderen voor te bereiden op een betekenisvolle toekomst. Een inspirerende omgeving creëren waarin educatie verder reikt dan het klaslokaal, waar gelijke kansen de norm zijn en waar elk kind wordt aangemoedigd om zijn of haar unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen ongeacht de thuissituatie of omgeving.


Verrijkingsprogramma op school

We richten ons op het aanbieden van een verrijkende schooldag die zich richt op de brede (talent)ontwikkeling van kinderen en aanvullende op het lesprogramma is. De toekomst begint met de investering in de ontwikkeling van ieder kind. Om ervoor te zorgen dat de verrijkte schooldag een succes wordt bundelen we de krachten en expertises samen met school.

 

Wat willen we bereiken?

Een verrijkingsprogramma aanbieden dat kinderen in staat stelt om zich breed te ontwikkelen. Dit zal niet alleen hun persoonlijke groei bevorderen, maar ook bijdragen aan een meer inclusieve samenleving waarin gelijke kansen centraal staan. Belangrijke pijlers:

 • Kansengelijkheid
 • Brede talentontwikkeling
 • Versterken van sociale vaardigheden
 • Taalverrijking
 • Kinderparticipatie (kinderraad)
 • Versterken van de lokale gemeenschap
 • Stimulerende omgeving

Samenwerking onderwijs & opvang

Om ervoor te zorgen dat de verrijkte schooldag een succes wordt bundelen we de krachten en expertises samen met school. De projectcoördinator, onderdeel van het IKC kenniscentrum, ontwikkelt en coördineert een gevarieerd en stimulerend activiteitenaanbod voor de verrijkte schooldag. Het doel is om activiteiten te creëren die voldoen aan de wensen en behoeften van kinderen, ouders en leerkrachten waardoor er een omgeving ontstaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door krachten te bundelen met school streven we naar een geïntegreerde aanpak waarmee we kinderen breed ontwikkelen op cognitief, emotioneel en fysiek niveau.

Projectcoördinator op school

 • Organisatie en planning van alle workshops die gegeven worden elke periode
 • Overleg voeren met kinderen, ouders en leerkrachten om inzicht te krijgen in de voorkeuren en verwachtingen ten aanzien van het activiteitenaanbod.
 • Het vinden van geschikte workshopsbegeleiders die workshops kunnen geven die aansluiten bij de educatieve doelen en principes van de desbetreffende school.
 • Voeren van contractonderhandelingen met workshopbegeleiders om duidelijke afspraken te maken over de inhoud van hun bijdrage, vergoeding, VOG en andere belangrijke details.
 • Houdt toezicht op het budget en zorgt voor een efficiënt financieel beheer.
 • Voert regelmatig evaluatiegesprekken met workshopbegeleiders om feedback te verzamelen en eventuele aanpassingen aan het activiteitenaanbod te bespreken.
 • Observeert regelmatig de workshops om de interactie tussen de aanbieder en kinderen de kwaliteit van de activiteit te beoordelen.
 • Een soepel verlopend evaluatieproces dat leidt tot continue verbetering van het activiteitenaanbod.

Contact

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Vul dan je gegevens in, dan houden we je regelmatig op de hoogte van informatie en inspiratie!

Volg Combiwel voor Kinderen

Contact opnemen

Bezoeken

Combiwel voor Kinderen
Vlaardingenlaan 15
1062 HM Amsterdam-Slotervaart

Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Vul dan je gegevens in, dan houden we je regelmatig op de hoogte van informatie en inspiratie op het gebied van samenwerken voor onze Amsterdammertjes!

Bedankt voor je inschrijving! Leuk dat we je vanaf nu regelmatig op de hoogte kunnen houden van de laatste ontwikkelingen.