Animatie

Bekijk onze IKC visie

Q&A

Antwoord op de meest gestelde vragen over bouwen aan een IKC

E-BOOK

Hoe bouw je samen aan een krachtig IKC?
5 tips voor het samen bouwen aan een IKC

IKC Introductie

Stichting Combiwel voor Kinderen is een maatschappelijke organisatie. Wij werken aan IKC’s waar onze Amsterdammertjes hun talenten kunnen ontwikkelen, zowel binnen als buiten schooltijd. Met BSO’s waar kinderen op een unieke en plezierige wijze worden uitgedaagd. En waar scholen pedagogisch medewerkers van Combiwel voor Kinderen kunnen inzetten binnen schooltijd, zodat we onze Amsterdammertjes zo goed mogelijk voorbereiden op een mooie toekomst met gelijke kansen.

Deel jij als school of schoolbestuur onze visie? Dan kijken we graag hoe we dit samen vorm kunnen geven.

Locaties

We werken intensief samen met diverse basisscholen in Amsterdam en vormen samen een integraal kindcentrum (IKC). Dit gaat om scholen met verschillende onderwijsmethoden, van montessorionderwijs tot aan ontwikkelingsgericht onderwijs.

Als Amsterdamse organisatie kennen wij de uitdagingen waarvoor onze Amsterdammertjes staan. Mede om deze reden hebben wij het Kennis- en Zorgcentrum opgezet. Met onze specialisten en adviseurs ondersteunen wij basisscholen in deze uitdagende tijd bij de vorming van een IKC en het nóg beter ontwikkelen van kinderen. Dat zorgt voor lucht, rust en stabiliteit voor kinderen, ouders en medewerkers.

Roadmap IKC - Samen richting IKC

Het vormen van een IKC doen we echt samen met de school. Hiervoor hebben wij een Roadmap IKC ontwikkeld. De roadmap visualiseert de stappen die genomen moeten worden in het proces naar de vorming van een IKC. Het is daarbij belangrijk dat alle  betrokkenen zich verbonden voelen met de nieuw te vormen IKC. 

Wil je meer weten over hoe we samen met jouw school tot een IKC komen? Neem contact op met Anita via a.bregman@combiwel.nl. 

Roadmap IKC

Gratis E-book

‘Hoe bouw je samen aan een krachtig IKC?’

lIn het e-book ‘Hoe bouw je samen aan een krachtig IKC?’ delen we de vijf belangrijkste bouwstenen en tips.

Met onze jarenlange ervaring in de voorschoolse- en kinderopvang, hebben we veel geleerd van de samenwerking met basisscholen.

Ben je leerkracht, schooldirecteur of bestuurder en wil je meer weten over bouwen aan een IKC? Download dan nu het e-book.

Vraag hier gratis e-book aan!

Veelgestelde vragen

Wat is onze missie, en wie zijn wij als non-profit organisatie?

Combiwel voor kinderen is een non-profit kinderopvangorganisatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Wij zijn dé samenwerkingspartner voor Amsterdamse scholen om onze Amsterdammertjes samen de basis voor een mooie toekomst te geven. Wij vinden het belangrijk dat wij onze middelen maximaal terug investeren in onze kinderen, medewerkers en de samenwerking met scholen en ouders. We gaan daarmee verder dan bestaande IKC initiatieven met maar één doel: Onze Amsterdammers zo goed mogelijk voorbereiden op een mooie toekomst met gelijke kansen.

Wat is een integraal kindcentrum (IKC) en hoe komt het tot stand?

Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar waar ze komen om te spelen, te leren, te ontmoeten en te ontwikkelen. Waarin alle activiteiten op het gebied van opvang, onderwijs en ontwikkeling voor kinderen in samenhang en verbinding met elkaar wordt aangeboden. Een plaats waar medewerkers denken en handelen vanuit een zelfde pedagogische visie. De ontwikkeling van het kind staat centraal en alles wordt daarom heen georganiseerd. Bij Combiwel voor Kinderen geloven we in de meerwaarde van het IKC, dat we in gezamenlijkheid meer kunnen bieden dan ieder afzonderlijk. Om samen een omgeving te creëren, waar ieder kind gezien wordt, medewerkers samen een team vormen en waarbij we als één organisatie naar buiten treden.

Wat is het verschil tussen een basisschool met kinderopvang, en een IKC?

Het belangrijkste verschil tussen deze twee is dat een IKC met meerdere ‘organisaties’ één gezamenlijke visie heeft met een gezamenlijke aansturing. Daarom spreken wij binnen een IKC over een intensieve samenwerking, denk hierbij aan afstemming over de aanpak, verschillende werkgroepen, etc. Daarnaast kun je, omdat je met opvang en onderwijs één team vormt, een doorgaande lijn waarborgen voor het kind. Leerkrachten leren kinderen al kennen en kinderen maken spelenderwijs kennis met de bassischool waardoor de overgang van peutergroep naar groep 1 een stuk minder spannend is. Tot slot gebeurd dit veelal in hetzelfde gebouw wat ook enorm handig is qua logistiek voor ouders/verzorgers. Kortom: vertrouwde gezichten, binnen een bekend gebouw en een warme overdracht.

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van Combiwel voor Kinderen bij het vormen van een IKC?

Hoe een IKC er uit ziet hangt natuurlijk af van de lokale situatie in de buurt, vragen van ouders en kinderen en de visie van de samenwerkende partijen. Onderstaande onze belangrijkste uitgangspunten op een rijtje:

  • Samen, samen samen; we geloven sterk in de meerwaarde van een gelijkwaardige samenwerking op alle niveaus, het team van onderwijs en het team van opvang verbinden
  • Onze missie staat altijd voorop; kinderen hebben recht op gelijke kansen om te kunnen slagen in de maatschappij
  • Bij het vormen van een IKC gaan we gezamenlijk op zoek naar een passende invulling voor de samenwerkingsverbanden van scholen, jeugdzorg en de kinderopvang. Geen IKC is gelijk
  • We zetten maximaal in op de ontwikkeling van het kind en blijven daarom ons IKC kennis- en zorgcentrum ontwikkelen
  • Centraal staan de vragen. Wat willen we voor de kinderen, ouders en medewerkers bereiken, wat is daarvoor nodig en hoe gaan we het borgen
  • Een innovatieve partner zijn voor onze bassischolen, schoolbesturen en andere ketenpartners
  • Wij vinden het belangrijk dat de zorgcoördinatie om het kind heen georganiseerd is en willen zorg bieden voor het hele kindcentrum, voor de leeftijd 0-13 jaar en voor het hele gezin

Onze kindercentra werken aan een doorgaande ontwikkellijn

Hoe ziet de samenwerking tussen de school en Combiwel voor Kinderen eruit?

We bekijken samen met scholen en/of schoolbesturen die dezelfde visie delen hoe we de intensieve samenwerking en de IKC gedachte vorm kunnen geven. Samen met de school zorgen onze specialisten uit het IKC kennis- en zorgcentrum voor een op maat gemaakt plan en de uitvoering ervan. De verschillende specialisten worden ingezet om een goed werkend IKC te realiseren en scholen te ondersteunen in het nog beter ontwikkelen van kinderen. Het kind staat centraal en de behoeften van het kind zijn het uitgangspunt. Hierdoor is het altijd maatwerk. Door o.a. het detacheren van de specialisten uit het IKC team willen we impact maken op de ontwikkeling van het kind. We maken het verschil voor kinderen, ouders, medewerkers en scholen. De specialisten zijn op aanvraag inzetbaar op de locaties, waar we intensief mee samenwerken. 

Combiwel voor Kinderen faciliteert de weg naar een IKC toe en ondersteund het team van school. Door opgedane kennis en ervaring bij andere (IKC) samenwerkingen kunnen wij de aanpak professioneel uitvoeren en daardoor eventuele hobbels voorkomen. We streven naar een hoge kwaliteit binnen het kindcentrum met een gezamenlijke visie op sociaal domein, zorgcoördinatie, leerlingenondersteuning en pedagogische aanpak.

Waar bestaat het IKC kennis- en zorgcentrum uit?

Onze droom is dat al onze Amsterdammertjes de mogelijkheid krijgen om zich maximaal te ontwikkelen. Dit doen wij o.a. door ons IKC kenniscentrum in te zetten, bestaande uit verschillende IKC deskundigen. Met de experts uit ons IKC kenniscentrum ondersteunen wij scholen in het nóg beter ontwikkelen van kinderen, zoals kennis op hoé een echt werkend IKC te realiseren, kinderen nog beter ondersteunen in wegwerken taalachterstanden of helpen met sociaal-emotionele problemen en de motorische ontwikkeling van kinderen.

Bjorn (Directeur) heeft samen met Anita (IKC Programma Manager) een helder programma en tools ontwikkeld om een echt werkend IKC te realiseren en de IKC’s te begeleiden door het gehele proces van begin tot eind. Daarnaast ondersteunt Anoek (IKC Communicatie Specialist) IKC’s op het gebied van communicatie. Maar ons IKC kenniscentrum bestaat uit meer specialisten. denk bijvoorbeeld aan een activiteiten coördinator en aan verschillende specialisten die tijdens schooltijd ingezet kunnen worden om kinderen nog beter te ondersteunen bij taalachterstanden of helpen met sociaal-emotionele problemen en de motorische ontwikkeling van kinderen. Ons IKC kennis- en zorgcentrum krijgt steeds meer vorm!

Hoe borgen we samen met school een doorgaande lijn?

In onze samenwerking met Amsterdamse scholen passen wij ons aan aan de visie en het onderwijsconcept van een school. Wij werken samen van montessorionderwijs tot aan ontwikkelingsgericht onderwijs. Onze (pedagogisch) medewerkers worden waar nodig bijgeschoold en wegwijs gemaakt in het onderwijsconcept. Samen bieden we een warme overdracht voor het kind van opvang naar onderwijs en van onderwijs naar opvang. Als één team waarborgen we hiermee een doorgaande lijn

Wat doen wij op het gebied van taalverrijking en het wegwerken van taalachterstanden?

Taal is de basis voor de mooiste ideeën, de grootste dromen en voor gelijke kansen voor ieder Amsterdammertje. Wij geloven zelfs dat het goed spreken, schrijven en begrijpen van de Nederlandse taal veel dingen makkelijker maken. En dat goed Nederlands je helpt om dromen na te jagen. Taal draagt bij aan het creëren van kansen in het leven van een Amsterdammertje en mag dan ook nooit een belemmering zijn. Om de taal goed te (leren) beheersen, zijn de activiteiten van onze taalspecialisten altijd een aanvulling op datgene waar de leerkracht op dat moment aan werkt.

Kunnen scholen die nog in de oriëntatie fase zijn contact opnemen?

Natuurlijk. Alles start met een kop koffie en een goed gesprek. Dat er een basis is van een goede klik en wederzijds vertrouwen vinden we belangrijk. Dat we elkaar weten te vinden, hierbij speelt gelijkwaardigheid een grote rol. Hebben we als organisatie dezelfde waarde? Maar ook elkaars drijfveren worden besproken. Wat wil de school, wat zijn de wensen en behoeften, wat is het beste voor de wijk en het belangrijkste: wat hebben de kinderen nodig. Het aansluiten bij de ‘droom’ en samen het hogere doel bereiken start bij een goed gevoel hebben over de samenwerking. Het vormen van een IKC is trouwens geen doel op zich. De organisatievorm is een middel om alle kinderen maximale kansen en ondersteuning te bieden.

Heb je een vraag, wil je meer informatie of lijkt het je leuk eens te sparren met iemand uit ons IKC team sparren?

Voor meer informatie, kennismaken of gewoon om te sparren kun je contact opnemen met IKC Programma-manager Anita. Je kunt een persoonlijk gesprek aanvragen via a.bregman@combiwel.nl voor een vrijblijvende kop koffie waarin Anita je alles kan vertellen over de vorming van een IKC.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Vul dan je gegevens in, dan houden we je regelmatig op de hoogte van informatie en inspiratie!

Volg Combiwel voor Kinderen

Contact opnemen

Bezoeken

Combiwel voor Kinderen
Vlaardingenlaan 15
1062 HM Amsterdam-Slotervaart

Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Vul dan je gegevens in, dan houden we je regelmatig op de hoogte van informatie en inspiratie op het gebied van samenwerken voor onze Amsterdammertjes!

Bedankt voor je inschrijving! Leuk dat we je vanaf nu regelmatig op de hoogte kunnen houden van de laatste ontwikkelingen.