Een warme overdracht voor het kind

Het Amsterdamse basisonderwijs kent zijn eigen dynamiek, uitdagingen en mores. Maar met een gedeelde visie, gezamenlijke aanpak en doorgaande lijn gaan wij samen met scholen voor het maximaal ontwikkelen van onze Amsterdammertjes. De doorgaande lijn zorgt voor een warme overdracht van het kind van opvang naar onderwijs en vice versa. Als één team waarborgen wij de doorgaande lijn.

Pedagogisch klimaat & rijke schooldag

Door onze nauwe samenwerking met het team van school waarborgen wij samen de doorgaande lijn. Bij het samen bewaken van de doorgaande lijn zijn processen zorgvuldig op elkaar afgestemd en zorgen we als één team (onderwijs en opvang) voor een soepele overgang. Dat wil zeggen dat we een gezamenlijke visie hebben en afstemming hebben over het VVE/BSO programma. Het pedagogisch klimaat loopt vanzelfsprekend door in de opvang en ook de rijke schooldag kunnen we verweven in de (inpandige) BSO. Voor kinderen en ouder(s)/verzorger(s) zijn er altijd dezelfde vertrouwde gezichten.

Ondersteuning in de klas

In samenspraak met het team van school kunnen we naast onze taalspecialisten, combinatiefunctionarissen inzetten die zowel op de opvang als in de klas ondersteunen. Zij trekken samen op met de leerkracht van de desbetreffende groep en versterken de basisvaardigheden van het (jonge) kind. Er wordt zitting genomen in verschillende werkgroepen en VVE-methoden worden afgestemd. En voor de peuters zelf is de overgang van peutergroep naar groep 1 is zo ook een stuk minder spannend!

 

Kennis- en Zorgcentrum

Vanuit het Kennis- en Zorgcentrum hebben we de mogelijkheid voor het anders organiseren en anders uitzetten van functies om hiermee meerwaarde voor het kind te bieden. Denk bijvoorbeeld aan gecombineerde functies zoals een ‘onderwijsassistent & BSO medewerker’ die zowel in de klas als in de BSO werkt. Door onze handen in één te slaan kunnen we gezamenlijke een mooie en unieke werkplek bieden.

PM-er Karin (Blijhaven): ‘De kinderen mogen op hun eigen manier en tempo van alles ontdekken. We werken op de voorschool met dezelfde thema’s als de kleuters. Hierdoor is de overgang van peuterklas naar groep 1 heel soepel. En omdat ik zelf ook een dag in de week in de kleutergroep aanwezig ben, voelt het voor de nieuwe kleuters meteen vertrouwd.’

Q&A

Wat is een doorgaande lijn binnen een IKC?

Doorgaande lijnen binnen een IKC verwijzen naar de samenhang en afstemming tussen opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Er zijn verschillende doorgaande lijnen mogelijk. Bij de inhoudelijke doorgaande lijn kun je denken aan het afstemmen van werkwijzen en inhoudelijke thema’s. Andere doorgaande lijnen zijn bijvoorbeeld de pedagogische en didactische lijn, doorgaande lijn zorg, ontvangstbeleid, ouderbetrokkenheid etc. Ook kan er gedacht worden aan bijvoorbeeld de methode Vreedaam die uitgevoerd wordt door zowel kinderopvang en onderwijs of combinatiefunctie waarbij de pedagogisch medewerker doormiddel van vve subsidie ondersteunend is in de kleutergroepen en de samenwerking tussen beide betrokken als vanzelf ontstaat. Onderwijsprogramma’s/visies kunnen gezamenlijk gedeeld worden zoals Dalton, Montessori, vrije school, etc.

Waarom is een doorgaande lijn belangrijk?
Een doorgaande lijn binnen een IKC is belangrijk omdat het de ontwikkeling en het leerproces van kinderen ondersteunt. Door een naadloze en intensieve samenwerking tussen o.a. kinderopvang en onderwijs kunnen kinderen zich in een vertrouwde omgeving ontwikkelen. Het doel is om ervoor te zorgen dat kinderen zich in een veilige omgeving optimaal kunnen ontwikkelen en leren, waarbij de overgang tussen de verschillende leeftijdsfasen soepel verloopt.
Hoe profiteren kinderen van een doorgaande lijn?
Een doorgaande lijn zorgt voor een soepele overgang en continuïteit in de ontwikkeling van kinderen. Ze blijven in een vertrouwde omgeving met vertrouwde gezichten, waardoor ze zich veilig en geborgen voelen. Dit is vooral belangrijk tussen overgangsmomenten, zoals de overgang van kinderopvang naar het onderwijs. Binnen het IKC kunnen kinderen profiteren van een samenhangend programma. Professionals zoals pedagogisch medewerkers en leerkrachten werken regelmatig samen en wisselen informatie uit. Door deze intensieve vorm van samenwerking zijn ze beter in staat om de individuele behoeften van kinderen te begrijpen en daarop in te spelen.
Wat zijn de voordelen voor ouders bij een doorgaande lijn?
Een doorgaande lijn binnen een IKC biedt ouders meerdere voordelen. Het zorgt voor gemak en bespaart tijd omdat ze slechts met één organisatie hoeven te communiceren. Ouders hebben ook toegang tot verschillende expertise en ondersteuning voor de ontwikkeling van hun kind. Bovendien kunnen ze rekenen op een soepele overgang tussen de verschillende leeftijdsfasen zonder dat  hun kind zich hoeft aan te passen aan nieuwe omgevingen.
Hoe wordt een doorgaande lijn gerealiseerd?
Een doorgaande lijn binnen een IKC kan worden gerealiseerd door middel van intensieve samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen. Dit omvat regelmatige communicatie/afstemming met elkaar, het delen van informatie en het uitwisselen van kennis over de ontwikkeling en behoeften van het kind. Ook kunnen gezamenlijke activiteiten, zoals gezamenlijke trainingen en studiedagen, worden georganiseerd om ervoor te zorgen dat de pedagogische aanpak en verwachtingen overeenkomen. Belangrijk is dat er betrokkenheid en commitment is vanuit het management en de medewerkers. Door gebruik te maken van kennis en kunde van de medewerkers in bijvoorbeeld werkgroepen omtrent de doorgaande lijn, hen mee te laten denk en bepalen welke doelen en strategieën er nodig zijn om het tot een succes te laten zijn, zal de draagkracht vergroot worden en is kans op realisatie groter/groot.
Zijn er gemeenschappelijke doelen en methoden tussen onderwijs en opvang?
Binnen onze IKC’s streven we naar gemeenschappelijke doelen en methoden tussen opvang en onderwijs. We hebben een gedeelde pedagogische visie en werken samen om ervoor te zorgen dat onze aanpak overeenkomt. Op deze manier kunnen we een samenhangende leeromgeving bieden die aansluit bij de behoeften van de kinderen. Zo sluiten we aan bij de onderwijskundige of pedagogische visie van de school. Op onze locaties zien we mooie voorbeelden van een doorgaande lijn Vreedzaam, Montessori of woordenschatonderwijs zoals het inzetten van Logo3000.
Hoe wordt de gezamenlijke visie bij de doorgaande lijn gecreëerd?
De gezamenlijke visie bij de doorgaande lijn wordt gecreëerd door middel van samenwerking, dialoog en betrokkenheid van alle professionals binnen ons IKC. Onderwijs en kinderopvang organiseren gezamenlijke bijeenkomsten, workshops en trainingssessies waarin we onze waarden, doelen en principes bespreken en afstemmen. Deze visie wordt vervolgens gecommuniceerd naar alle ouders via verschillende kanalen zoals bijeenkomsten, nieuwsbrieven, de website en persoonlijke gesprekken.
Wat zegt de aanwezigheid van sterke doorgaande lijnen over de kwaliteit?
Sterke doorgaande lijnen zijn een belangrijke indicator voor de kwaliteit van een IKC. Ze getuigen van een goed georganiseerd en gecoördineerd systeem waarin alle betrokken partijen, zoals leerkrachten, pedagogisch medewerkers, leidinggevende van de opvang en schoolleiders, samenwerken om een naadloze leeromgeving te creëren. Sterke doorgaande lijnen dragen bij aan de continuïteit, waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Hoe worden doorgaande lijnen gewaarborgd?
Doorgaande lijnen worden gewaarborgd door middel van goede communicatie en samenwerking tussen alle betrokkenen. Dit omvat regelmatige overlegmomenten, gedeelde visie en pedagogische aanpak, uitwisseling van informatie en overdracht. Het is belangrijk dat leerkrachten en pedagogisch medewerkers samenwerken aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijke aanpak en het creëren van een positief leerklimaat. In een IKC-plan worden vanuit bovenstaande momenten afspraken geborgd. Belangrijk is dat op papier wordt beschreven welke afspraken er gemaakt zijn omtrent de doorgaande lijn zodat het niet afhangt van de personen die er op dat moment werken en dat er jaarlijks geëvalueerd kan worden op deze afspraken.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Vul dan je gegevens in, dan houden we je regelmatig op de hoogte van informatie en inspiratie!

Volg Combiwel voor Kinderen

Contact opnemen

Bezoeken

Combiwel voor Kinderen
Vlaardingenlaan 15
1062 HM Amsterdam-Slotervaart

Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Vul dan je gegevens in, dan houden we je regelmatig op de hoogte van informatie en inspiratie op het gebied van samenwerken voor onze Amsterdammertjes!

Bedankt voor je inschrijving! Leuk dat we je vanaf nu regelmatig op de hoogte kunnen houden van de laatste ontwikkelingen.