Waarom het belangrijk is om samen te werken aan een IKC

Hoe mooi zou het zijn als kinderen zich kunnen ontwikkelen binnen een veilige omgeving, waar  gewerkt wordt vanuit eenzelfde visie en met hetzelfde team van vertrouwde gezichten? En bovenal in een omgeving waarbij iedereen binnen het IKC geen schotten voelt en werkelijk collega met elkaar is.

Integrale kindcentra zijn niet nieuw en na de eerste pogingen met de brede scholen in de jaren 2000-2010, zijn de visies en ideeën over IKC’s verder ontwikkeld. Maar, ik zie in de praktijk weinig echt goede voorbeelden waar de samenwerking tussen kinderopvang en school zo naadloos in elkaar overgaat dat er feitelijk geen sprake meer is van twee verschillende organisaties. Veel beoogde IKC’s worden toch uiteindelijk een functionele samenwerking tussen kinderopvang en school met schotten ertussen. Het bij elkaar houden van de totale IKC organisatie kost uiteindelijk veel energie, moeite en middelen dat van een succesvolle IKC nog nauwelijks sprake is.

Het écht samen ontwikkelen en tot uitvoering brengen van een IKC vergt vaak dat betrokkenen over hun eigen schaduw heen stappen. Bereid zijn eigen belangen opzij te zetten. En om in volledig openheid en vertrouwen samen mét elkaar tot een visie en plan te komen waarbij het kind daadwerkelijk op de eerste plek staat. De eigen organisatie, of dat nu de kinderopvang is of de school is niet belangrijker dan de ander. Het kunnen uitstijgen boven het eigen belang als organisatie is de hoeksteen van succes.

Het is een visie die ik persoonlijk ambieer. Ik ben er namelijk van overtuigd  dat een Intergraal kindcentrum (IKC) een mooi concept is voor de beste ontwikkeling van onze Amsterdammertjes. Het klinkt natuurlijk mooi, maar ik kan me voorstellen dat dit ook gelijk veel vragen oproept. Los van de logische vragen zoals wat houdt een IKC in, licht ik graag toe hoe wij onze visie op deze samenwerking zien en wat wij meer toevoegen dan de meeste aanbieders in de kinderopvang.

Samen, samen, samen

Ik kan het niet genoeg benadrukken. Het klinkt zo logisch maar échte samenwerkingen waarbij er 100% op gelijkwaardigheid gewerkt wordt, waarbij het onderlinge vertrouwen 100% is en waarbij partijen, mensen, dús boven zichzelf kunnen uitstijgen zijn zeldzaam.

Dit betekent ook in de ontwikkeling van een IKC dat het geven en nemen is, dat er onderling begrip is, dat we van elkaar accepteren dat elk IKC uniek is en dus het wiel ook elke keer een beetje opnieuw moet worden uitgevonden. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers accepteren elkaars rollen en expertises en het management van alle betrokken organisaties zien hun rol om overstijgend een verbinding te maken waarin het geven en nemen is over en weer.

Kosteloze inzet pedagogisch medewerkers

Wat voegen wij heel concreet toe aan een IKC? Wij zetten onze pedagogische medewerkers bijvoorbeeld kosteloos extra in binnen schooltijd om de ontwikkeling van de kinderen maximaal te stimuleren. Hierdoor kunnen wij de kinderen veel intensiever begeleiden. Heel gericht. Deze inzet vindt plaats in overleg met school en op rollen die nodig zijn bij de specifiek behoefte van kinderen van die school.

Kinderen zien op deze manier ook onze pedagogisch medewerkers binnen schooltijd. En wij zijn er voorstander van om veel vaker op zoek te gaan naar gecombineerde functies. Denk aan een gymleraar die ook op de BSO werkt of een leerkracht of klasse assistent die een rol heeft in de voorschool, BSO of hele dagopvang. Een logopedist dit dergelijke combinaties kan maken, wij denken vanuit een kaderloze start. Alles is mogelijk als de wil er maar is.

Gratis activiteiten voor de kinderen

Ook bieden we gratis activiteiten aan, waarbij scholen zelf kunnen kiezen uit ons aanbod. Activiteiten die kinderen ondersteunen bij hun ontwikkeling. Vanuit de voorschoolse opvang organiseren we vier keer per jaar een activiteit met de onderbouwgroepen van basisscholen. Op deze manier maken kinderen alvast kennis met hun toekomstige basisschool, leraren en leerlingen. Omdat wij het belangrijk vinden om de verbinding met de scholen maximaal te stimuleren zijn deze kosten voor Combiwel voor Kinderen en niet voor de school. Wij organiseren én zorgen dat alles weer netjes wordt achtergelaten. Geen lasten voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Alleen maar de lusten!

Investeringen in de samenwerking

Het lijkt niet bijzonder maar het is het wel. Combiwel voor Kinderen heeft een IKC programmamanager die toegewijd is om het hele proces naar IKC te begeleiden samen met onze leidinggevende van bijvoorbeeld de bestaande voorschool. Onze IKC programmamanager ontlast waar mogelijk de schooldirecteur door de gezamenlijke weg naar IKC te plaveien. Niet alleen vanuit onze organisatie, maar ook voor de school is zij inzetbaar om alle uitdagingen op weg naar IKC te overwinnen.

Ook hier nemen wij die kosten voor onze rekening. Wij bouwen meer en meer kennis en ervaring op en waken actief voor het gevoel van totaal onderling vertrouwen.

Met een IKC alles onder één dak

Een kind heeft dagelijks best wat activiteiten in wisselende omgevingen. Ze gaan naar school, naar een BSO en naar verschillende verenigingen of instellingen. Zo komen de kinderen in aanraking met veel verschillende leraren en begeleiders. Voor een jong kind zijn dit veel indrukken en voor ouders vergt dit een strakke planning. Met een IKC bied je een voorziening voor alle kinderen van 0-13 jaar waar ze komen om te spelen, leren, ontmoeten en zich ontwikkelen. De ontwikkeling van het kind staat hier centraal. Alle activiteiten op het gebied van opvang, onderwijs en ontwikkeling worden in samenhang en verbinding met elkaar aangeboden. Liefst onder één dak. Dit laatste is overigens geen absolute voorwaarde voor een IKC. Het campus model is ook een manier om een IKC te vormen.

Eén multidisciplinair team, een doorlopende leerlijn

Het idee achter een IKC is dat verschillende partners en organisaties in gezamenlijkheid meer kunnen bieden dan eenieder afzonderlijk. Dat we elkaar nodig hebben om die sterke pedagogische omgeving te creëren. Daarom wordt een IKC vaak ook als één organisatie aangestuurd en vormen de medewerkers samen één multidisciplinair team. Het management van een IKC kan bestaan uit een schooldirecteur, een senior manager vanuit de kinderopvang of iemand extern. Ook hier geldt de beste man of vrouw op de goede plek.

Kinderen worden veel langer begeleid in een doorlopende leerlijn. Deze zorgt ervoor dat de lesstof, activiteiten en het pedagogisch beleid op allerlei manieren aansluit bij de ontwikkeling van onze Amsterdammertjes. Die leerlijn vormt de basis van een succesvol IKC. Overgangen worden minder groot en minstens zo belangrijk: het zorgt voor vertrouwde gezichten van pedagogisch medewerkers en leerkrachten voor de kinderen, maar ook voor ouders.

Samen voor onze Amsterdammertjes

Om de ontwikkelingskansen van onze Amsterdammertjes te vergroten sluit een IKC hier, mijn inziens, perfect op aan. In die overtuiging dat we het samen voor de kinderen beter kunnen organiseren bieden we speciale maatwerk programma’s aan waarmee we basisscholen, opvang en verenigingen begeleiden in het verbeteren van de verbinding en samenwerking.

Als Combiwel voor Kinderen zijn we ooit begonnen in de voorschoolse opvang, waarmee we al jaren gelijke kansen creëren voor kinderen. Inclusie en gelijke kansen voor iedereen zit in onze genen. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat kinderen op vroege leeftijd al de Nederlandse taal beheersen. Maar er is uiteraard tijdens de opvang buiten school ook tijd voor ontspanning en spelen. We richten ons programma zo in dat we op speelse manieren aan ontwikkelingsproblemen werken.

Samen richting IKC

Heb jij ook de ambitie om van jouw school of opvang een IKC te maken, maar weet je niet precies hoe je dit aanpakt? Of wil je er gewoon meer over weten? Bij mij of bij onze IKC Programmamanager, @Anita Bregman, kun je terecht voor al je vragen.

Samen met jouw school zetten we dan de eerste stappen richting een IKC. Onze ervaring en deskundigheid zetten we daarvoor in. Gezamenlijk gaan we op zoek naar een passende invulling voor de samenwerkingsverbanden met scholen, jeugdzorg en de kinderopvang. Belangrijk om te zeggen: geen IKC is gelijk. Hoe een IKC eruit ziet hangt af van de lokale situatie in de buurt, vragen van ouders en kinderen en de visie van de samenwerkende partijen.

Middelen gaat naar de kinderen

Ondanks dat we een niet-commerciële organisatie zijn, vinden we het belangrijk om onze organisatie scherp aan te sturen waardoor wij elk jaar een positief resultaat behalen. Niet omdat de winst naar aandeelhouders gaat, maar juist om het maximaal terug te investeren in de kinderen en medewerkers. Wij werken er continu aan om onze overheads zo laag mogelijk te houden en onze middelen in te zetten daar waar kinderen er het meeste profijt van hebben.

Wij zijn een maatschappelijke organisatie en mede dankzij onze opbrengsten kunnen we het verschil maken voor de kinderen en de medewerkers. Geen enkele kinderopvangorganisatie gaat zover als Combiwel voor Kinderen.

Deel jij als school of schoolbestuur onze visie en wil je meer weten? Bel mij op 020-575 47 00 of kijk op www.samenrichtingikc.nl.

Bjørn Huysman is directeur bij Combiwel voor Kinderen. Hij heeft 13 jaar zijn eigen kinderopvang organisatie gehad en met meer dan 30 jaar ervaring in de kinderopvang zet hij zich nu in om vanuit een maatschappelijke organisatie de ideale ontwikkelomgeving te creëren voor kinderen. Hij is altijd op zoek naar de beste vorm van samenwerking met basisscholen. Met als doel een plek te creëren waar kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen met gelijke kansen.

Volg Combiwel voor Kinderen

Combiwel voor Kinderen

Postbus 95304
1090 HH Amsterdam

t. 020 577 11 33
e. welkom@combiwelvoorkinderen.nl
w. www.combiwelvoorkinderen.nl

Bezoekadres hoofdkantoor:
Vlaardingenlaan 15
1062 HM Amsterdam-Slotervaart

Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Vul dan je gegevens in, dan houden we je regelmatig op de hoogte van informatie en inspiratie op het gebied van samenwerken voor onze Amsterdammertjes!

Bedankt voor je inschrijving! Leuk dat we je vanaf nu regelmatig op de hoogte kunnen houden van de laatste ontwikkelingen.